ABOUT

อนิไทม์ เดิมทีเป็นนิตยสารออนไลน์รายเดือนชื่อออมเล็ต ซึ่งจัดทำโดยกลุ่มเอ็นเทอร์ด็อค และเผยแพร่ในเดือนมกราคม – เมษายน 2558 เพื่อนำเสนอบทความเกี่ยวกับการ์ตูน รวมถึงแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการ์ตูนภายในประเทศไทย ด้วยความมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยมอบแง่มุมใหม่เกี่ยวกับการ์ตูนให้ผู้อ่านได้คิดและเสพการ์ตูนอย่างสนุกพร้อมกับเรียนรู้อย่างลึกซึ้งมากกว่าความบันเทิง ตลอดจนเพื่อให้พวกเราชาวการ์ตูนได้ทราบเบื้องหน้าเบื้องหลังเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการ์ตูน จะได้เข้าใจและช่วยส่งเสริมตลาดการ์ตูนในประเทศไทยให้เติบโตยิ่งขึ้น

Untitled-6 อนิไทม์ anitime

ต่อมา กองบรรณาธิการของออมเล็ตได้เปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอจาก e-Magazine เป็นเว็บไซต์เพื่ออำนวยความสะดวกและเข้าถึงผู้อ่านมากขึ้น จึงได้ย้ายเนื้อหาที่เคยอยู่ในออมเล็ตทั้ง 4 ฉบับมาอยู่ในเว็บไซต์แห่งนี้ พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อจากออมเล็ตเป็นอนิไทม์ แต่ยังคงความตั้งใจเดิมคือเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงโลกของการ์ตูนเข้ากับสังคมและชีวิตจริง

Anitime.in.th เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2558 และได้เติบโตขึ้นตามลำดับโดยได้รับความสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆ ในอุตสาหกรรมการ์ตูน ต่อมาในเดือนมิถุนายน 2562 อนิไทม์ได้ย้ายมาที่เว็บไซต์แห่งใหม่คือ Anitime.asia เพื่อปรับปรุงโฉมใหม่และขยายขอบเขตคอนเทนต์เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้อ่านที่ชื่นชอบวัฒนธรรมญี่ปุ่นได้มากขึ้น

ปัจจุบัน นอกจากการให้บริการเนื้อหาบนเว็บไซต์แล้ว อนิไทม์ยังเป็นผู้บริหารเว็บไซต์ doco.in.th เว็บไซต์ศูนย์กลางงานอีเวนต์โดจินชิในประเทศไทย และเป็นผู้จัดงาน Original Connect และงาน COMIC SQUARE งานอีเวนต์หนังสือการ์ตูนทำมือ (โดจินชิ) ตามเจตนารมณ์เพื่อส่งเสริมตลาดการ์ตูนในประเทศไทย และยังมีโครงการต่างๆ อีกในอนาคตเพื่อขยายการให้บริการเนื้อหาแก่กลุ่มเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น

หากท่านมีความคิดเห็น สนใจเขียนบทความ ลงโฆษณา หรือประสานความร่วมมือทางธุรกิจ สามารถติดต่อกองบรรณาธิการอนิไทม์ตามรายละเอียดในหน้า Contact

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top

fethiye bayan escort yozgat escort yozgat escort bayan bolu escort bolu escort bayan balıkesir escort balıkesir escort bayan aydın escort aydın escort bayan kütahya escort kütahya escort bayan zonguldak escort zonguldak escort bayan tokat escort tokat escort bayan sivas escort sivas escort bayan rize escort rize escort bayan muğla escort muğla escort bayan karaman escort karaman escort bayan osmaniye escort osmaniye escort bayan kayseri escort kayseri escort bayan eskişehir escort eskişehir escort bayan giresun escort giresun escort bayan elazığ escort elazığ escort bayan konya escort konya escort bayan malatya escort malatya escort bayan manisa escort manisa escort bayan www.escortperl.com