PRIVACY POLICY

สิทธิส่วนบุคคลและความสบายใจของผู้อ่านทุกท่านคือสิ่งสำคัญสำหรับพวกเรา บริษัท เอ็นเทอร์ด็อค จำกัด ในนามของผู้ให้บริการเว็บไซต์ anitime.asia มีนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวเพื่อรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิประโยชน์ของผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ในเครือของบริษัท ดังนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูล

ข้อมูลที่ใช้ลงทะเบียน

ผู้อ่านทั่วไปสามารถอ่านบทความและใช้บริการเว็บไซต์อนิไทม์ได้โดยไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนหรือสมัครสมาชิก กรณีที่ผู้ใช้ต้องการสมัครสมาชิกเพื่อรับข่าวสาร เขียนบทความลงเว็บไซต์ หรือใช้งานขั้นสูงต่างๆ ผู้ใช้จะต้องใช้ข้อมูลที่จำเป็นในการลงทะเบียน ได้แก่ ชื่อ ยูสเซอร์เนม อีเมล และข้อมูลติดต่อต่างๆ ตามที่ปรากฎในแบบฟอร์มสมัคร ทั้งนี้ ผู้ควบคุมระบบจะไม่เห็นรหัสผ่านของผู้ใช้ และจะรีเซ็ตรหัสผ่านของผู้ใช้ได้เฉพาะกรณีที่ได้รับการร้องขอหรือกรณีจำเป็นเท่านั้น

ข้อมูลเพื่อพัฒนาบริการ

บริษัทมีระบบเก็บข้อมูลการจราจรของผู้ใช้งานในภาพรวมและรายบุคคลโดยไม่ทราบตัวเจ้าของข้อมูล และอาจมีการออกแบบสอบถามความพึงพอใจเพื่อใช้วิเคราะห์และพัฒนาคอนเทนต์ ระบบ และบริการของอนิไทม์และแบรนด์ต่างๆ ของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น โดยผู้ใช้สามารถละเว้นตอบแบบสอบถามในข้อที่ท่านไม่ประสงค์เปิดเผยแก่บริษัท หรือให้ข้อมูลติดต่อของท่านหากยินดีให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทติดต่อเพื่อสัมภาษณ์หรือข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม และผลของแบบสอบถามจะถูกเก็บเป็นความลับ

ข้อมูลการชำระเงิน

หากมีการชำระเงินค่าสินค้าและบริการผ่านบัตรเครดิต ข้อมูลบัตรเครดิตของท่านจะถูกประมวลผลและเก็บรักษาโดยผู้ให้บริการหรือสถาบันการเงินภายนอก บริษัทจะไม่เก็บข้อมูลบัตรเครดิตของท่าน และไม่ทราบเลขบัตรเครดิต ข้อมูลหน้าบัตร รวมถึงประวัติการชำระเงินย้อนหลัง ฯลฯ

การใช้งานและเปิดเผยข้อมูล

  1. บริษัทจะมีการเก็บข้อมูลของผู้ใช้งานเพื่อใช้งานที่จำเป็นต่อระบบสมาชิกของเว็บไซต์ เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์และพัฒนาสินค้าและบริการของบริษัท และเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ที่บริษัทเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้และเท่าที่ไม่เป็นการรบกวนผู้ใช้
  2. บริษัทอาจมีการแบ่งปันข้อมูลของผู้ใช้แก่คู่ค้าภายนอกที่เชื่อถือได้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือจัดกิจกรรมการตลาดร่วมกัน โดยจะสรุปเป็นข้อมูลภาพรวมเท่านั้น สำหรับข้อมูลรายบุคคล บริษัทจะเผยแพร่เฉพาะข้อมูลที่บริษัทมั่นใจว่าผู้ใช้รายนั้นได้เผยแพร่โดยสาธารณะอยู่แล้ว เช่น นามปากกา อีเมล เพจ และจะเผยแพร่เฉพาะกรณีที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้รายนั้น เช่น คู่ค้าสนใจว่าจ้างงานหรือสั่งซื้อสินค้าจากผู้ใช้ หรือรายงานความคืบหน้าหรือแจ้งสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของผู้ใช้
  3. บริษัทจะไม่ขายข้อมูลของผู้ใช้รายบุคคลแก่บุคคลภายนอกไม่ว่าในกรณีใดๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ผู้เป็นเจ้าของข้อมูล
  4. บริษัทขอสงวนสิทธิเปิดเผยข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานรัฐในกรณีต้องปฏิบัติตามข้อบังคับทางกฎหมาย

การรักษาข้อมูลและความปลอดภัย

บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเป็นความลับและปกป้องด้วยวิธีการที่ดีที่สุดของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทของสงวนสิทธิปฏิบัติการรับผิดชอบความเสียหายกรณีที่ข้อมูลเสียหาย สูญหาย หรือรั่วไหลอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยที่เกินกว่าบริษัทจะควบคุมได้ เช่น การจารกรรมข้อมูล ไวรัส วินาศภัย ภัยธรรมชาติต่างๆ เป็นต้น

การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

บริษัทอาจมีการปรับเปลี่ยนและแก้ไขนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวนี้ในอนาคตเพื่อให้เหมาะสมกับยุคสมัย การปฏิบัติงานของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากมีการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้อย่างมีนัยยะสำคัญ บริษัทจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าทางช่องทางต่างๆ ของบริษัท ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงใดๆ บริษัทจะดำเนินโดยยึดสิทธิและประโยชน์ของผู้ใช้เป็นสำคัญ

 

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวหรือมีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบริการของบริษัท ท่านสามารถติดต่อกองบรรณาธิการอนิไทม์ทางอีเมล editor@anitime.asia หรือโทร 0-2049-4465

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top

kısa abiye

casino siteleri - slot siteleri
maltepe escort

nutten erotikmassage Berlin transe münchen nutte frankfurt nutten huren hamburg hobbyhuren stuttgart nutten dusseldorf shemal köln erotic massage Nürnberg

izmir escort
Escort Nice