TERMS & CONDITIONS

การเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์ anitime.asia หรือสื่อต่างๆ ภายใต้แบรนด์ Anitime (“อนิไทม์”) ภายใต้การควบคุมดูแลของบริษัท เอ็นเทอร์ด็อค จำกัด (“บริษัท”) ถือว่าท่าน (“ผู้ใช้”) ได้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งาน (“เงื่อนไข”) รวมถึงข้อผูกพันทางกฎหมายต่างๆ ดังต่อไปนี้

 1. ผู้ใช้สามารถใช้งานและอ่านบทความบนเว็บไซต์ของอนิไทม์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนหรือสมัครเป็นสมาชิก กรณีที่ผู้ใช้ต้องการสมัครสมาชิกเพื่อใช้งานระบบขั้นสูงของอนิไทม์ ผู้ใช้ยืนยันว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านกรอกลงในแบบฟอร์มสมัครเป็นความจริง และจะต้องแก้ไขข้อมูลให้เป็นปััจจุบันอยู่เสมอ
 2. ผู้ใช้เก็บรักษาข้อมูลการล็อกอินของตนเอง เช่น ยูสเซอร์เนมและรหัสผ่าน เป็นความลับ และไม่เผยแพร่หรือให้ผู้อื่นยืมไอดีเพื่อเข้าใช้งานในระบบของอนิไทม์แทนผู้ใช้ หากผู้ใช้ให้ผู้อื่นยืมไอดีแล้วเกิดความเสียหาย เจ้าของไอดีจะต้องรับผิดชอบความเสียหายในทุกกรณี
 3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือเพิกถอนไอดีของผู้ใช้ชั่วคราวหรือถาวรหากพบว่ามีการใช้งานผิดวัตถุประสงค์ ละเมิดเงื่อนไขและข้อตกลง หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทหรือส่วนรวมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. โลโก้ กราฟิก บทความ ภาพตัวละครมาสคอต โค้ดของระบบเว็บไซต์ ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทซึ่งได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายของราชอาณาจักรไทยและกฎหมายสากล ผู้ใช้ตกลงที่จะไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ไม่ว่าจะโดยวิธีการต่างๆ ทั้งทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข เผยแพร่ รวมถึงหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์กับบุคคลอื่นโดยมิได้รับความยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท
 5. ลิขสิทธิ์ภาพตัวละครและภาพประกอบต่างๆ ที่นำมาจากการ์ตูน หนังสือการ์ตูน อนิเมะ ภาพยนตร์ และสื่อต่างๆ เป็นของผู้ออกแบบหรือบริษัทเจ้าของลิขสิทธิ์แต่ละราย บริษัทนำมาใช้ประกอบบทความเพื่อประโยชน์ในการสื่อสารให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นภายใต้หลัก Fair Use และคำนึงถึงประโยชน์ของผู้สร้างสรรค์เจ้าของผลงานเป็นสำคัญ บริษัทไม่ได้เป็นเจ้าของสิทธิ์ในผลงานดังกล่าว ผู้ใช้โปรดติดต่อเจ้าของลิขสิทธิ์โดยตรงหากต้องการทำซ้ำ ดัดแปลง หรือใช้งานต่อในรูปแบบต่างๆ
 6. ภาพและงานออกแบบตัวละคร Anichara (อนิคาระ) (ตัวละครมาสคอตในเครือของบริษัท) เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท บุคคลทั่วไปสามารถใช้งานและต่อยอดได้ตามหลักสัญญาครีเอทีฟคอมมอนส์ ชนิดอ้างอิงแหล่งที่มา ห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า (Creative Commons License – Attribution-NonCommercial, 4.0 International) (CC-BY-NC) และสามารถผลิตเป็นสินค้าแบบโดจิน (สินค้าทำมือ) ตราบเท่าที่ยังไม่เข้าข่ายว่าเป็นการผลิตในเชิงอุตสาหกรรมหรือใช้งานในเชิงธุรกิจ
 7. ผู้ใช้ที่เขียนบทความลงบนเว็บไซต์อนิไทม์รับรองว่ามีสิทธิในบทความของตนเองจริง ไม่ได้คัดลอก ดัดแปลง หรือละเมิดลิขสิทธิ์งานเขียนของผู้อื่น และยินดีปฏิบัติตามระเบียบและข้อปฏิบัติในการเขียนบทความลงเว็บไซต์ของอนิไทม์ หากปรากฎว่าบทความของผู้ใช้ได้มาจากการละเมิดลิขสิทธิ์ไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมด หรือบทความของผู้ใช้ได้สร้างความเสียหายแก่บริษัทหรือบุคคลภายนอก ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งปวงเอง
 8. ผู้ใช้ยินยอมให้บริษัทแก้ไข เรียบเรียง บรรณาธิกรบทความที่ผู้ใช้เขียน และเผยแพร่ทางสื่อของบริษัท โดยบริษัทจะไม่หาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และจะรักษาสำนวน เอกลักษณ์ และความเป็นต้นฉบับของผู้เขียนเป็นสำคัญ
 9. ผู้ใช้ยินยอมให้บริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและใช้งานเพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหน้านโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว
 10. บริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานนี้ในอนาคตตามที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสมกับยุคสมัย การปฏิบัติงานของบริษัท และข้อบังคับทางกฎหมายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 11. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อกองบรรณาธิการทางอีเมล editor@anitime.asia หรือโทร 0-2049-4465

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top

kısa abiye

casino siteleri - slot siteleri
maltepe escort

nutten erotikmassage Berlin transe münchen nutte frankfurt nutten huren hamburg hobbyhuren stuttgart nutten dusseldorf shemal köln erotic massage Nürnberg

izmir escort
Escort Nice